Εναλλακτικές Θεραπείες

 

Ο όρος « Εναλλακτικές Θεραπείες » καλύπτει πολύ διαφορετικές μεταξύ τους Θεραπευτικές τεχνικές. Πανάρχαιες ή σύγχρονες, καθώς και διάφορα θέματα κουλτούρας και πολιτισμού. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις έχουν κοινές βασικές αρχές. Η άποψή τους για τον άνθρωπο βασίζεται σε παρεμφερείς έννοιες: σύνδεση σώματος και ψυχής, ενέργεια.

Ο στόχος τους είναι αποκατάσταση της ευεξίας και της ισορροπίας. Ουσιαστικά με τον όρο εναλλακτικές θεραπείες, αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε σύστημα που δεν υπάγεται σε κάποια κατηγορία της κλασικής ιατρικής.