ΜΕΘΟΔΟΣ MARTIN BROFMAN

Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος είναι μια τεχνική, μια μέθοδος, ένα σύνολο εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτά τα εργαλεία σας θα εξετάσετε τη σχέση μεταξύ του σώματός σας, της συνειδητότητάς σας και της ζωής σας και να μελετήσετε τις εσωτερικές συμπεριφορές που έχουν αποδειχθεί ότι ενθαρρύνουν τη θεραπευτική διαδικασία. Οι τεχνικές είναι τόσο απλές που διδάσκονται ακόμη και σε παιδιά. Δεν υπάρχουν μυστικά σύμβολα και τίποτε το μυστικιστικό. Αυτό το σύστημα θεραπείας που αναπτύχθηκε από τον Μάρτιν Μπρόφμαν PhD αποτελεί μια σύνθεση της δυτικής ψυχολογίας και των ανατολικών φιλοσοφιών που βασίζονται στην τσάκρα (ενεργειακά κέντρα που βρέθηκαν στις ινδουιστικές παραδόσεις).

Επειδή καθένα από τα τσάκρα μπορεί να συσχετιστεί με αυτά τα μέρη της συνειδητότητας και στα μέρη του σώματος, πρέπει να διαβάσουμε το σώμα ως χάρτη της συνειδητότητας εντός του. Έτσι οι εντάσεις στο σώμα φαίνονται να αντικατοπτρίζουν τις εντάσεις στη συνειδητή άκρα και να μην μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα όχημα για να κατανοήσουμε τη διαντίδραση και το Νου καθώς και τις αντίστοιχες στη θεραπεία. Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος βασίζεται στην ιδέα ότι τα μέρη του σώματός σας που δεν λειτουργούν καλά αντικατοπτρίζουν τις πλευρές της ζωής σας που δεν λειτουργούν καλά και για τις οποίες υπάρχει ένταση στην συνειδητότητά σας. Η ένταση είναι άγχος και το άγχος προκαλεί συμπτώματα.

Εάν θέλετε να απελευθερωθείτε από ένα σύμπτωμα, είναι σημαντικό να απελευθερώσετε το άγχος που δημιούργησε το σύμπτωμα, εναρμονίζοντας τις πλευρές της ζωής σας που δεν λειτούργησαν καλά. Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος μπορεί να παρέχει τα μέσα για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων εντάσεων που εκδηλώνουν τα συγκεκριμένα συμπτώματα, καθώς και τα εργαλεία που έχουν ως σκοπό την απελευθέρωση αυτών των συμπτωμάτων. Όταν αυτό γίνει, η επίλυση των εντάσεων στη συνειδητότητά σας σχετικά με ό,τι δεν πήγαινε καλά στη ζωή σας, σας επιτρέπει να απελευθερώσετε το εσωτερικό των συμπτωμάτων. Τότε είναι δυνατό για το σώμα και τη συνειδητότητά σας να επιστρέψετε στη φυσική τους κατάσταση ισορροπίας και εσείς να επιστρέψετε στον τρόπο ύπαρξης που λειτουργεί καλύτερα για εσάς.

Καμία χειραγώγηση δεν εμπλέκεται στη χρήση των τεχνικών μας. Μόνο ένα ελαφρύ άγγιγμα, εάν υπάρχει, κι αυτό φυσικά όταν δεν έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοσοφίες ή τις ευαισθησίες κάποιου. Φυσικά δεν προσφέρουμε καμία ιατρική συμβουλή, ούτε και διαγιγνώσκουμε συμπτώματα. Τα προνόμια αυτά προορίζονται για τα μέλη του ιατρικού επαγγέλματος. Ούτε η παραδοσιακή ιατρική, ούτε κάποιο σύστημα θεραπείας μπορεί να προσφέρει μια νομική εγγύηση, αλλά να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το βέλτιστο περιβάλλον στο οποίο η θεραπεία έχει την καλύτερη δυνατότητα να συμβεί.

Το Σύστημα Καθρέφτης του Σώματος έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίζει και να ποσοτικοποιεί τα στοιχεία που θεωρούμε απαραίτητα για τη διαδικασία θεραπείας, βελτιστοποιώντας τα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή επιτυχία.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα δυναμικό μέσα σε καθένα από εμάς, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποτελεσματικά εργαλεία. Πιστεύουμε ότι όλοι είμαστε θεραπευτές.

Πιστεύουμε επίσης πώς να θεραπευτεί από το σύμπτωμα που υπάρχει, κάποιος, κάπου, κάπως με κάποιον τρόπο έχει από αυτό.

Αν κάποιος άλλος έχει κάνει κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να κάνει κι ο καθένας από εμάς το ίδιο πράγμα.

Πιστεύουμε ότι όλα μπορούν να θεραπευτούν.

 

 

ΤοΣύστημα Καθρέφτης του Σώματος ©